Konstvandring i Härryda kommun

Välkommen till Härryda Kommuns Konstnärsförening och vår hemsida!

2015 hölls vår årliga konstvandring helgen den 3 – 4 oktober. I år gjordes den för första gången i samarbete med Konstriket.

12 av Härrydas konstnärer deltog och öppnade sina ateljéer för besök i år, se kartan.

I samband med konstvandringen hölls traditionsenligt samlingsutställningen, med verk av de deltagande konstnärerna, i Nemeshallen, Mölnlycke Kulturhus, 1 – 17 oktober. I år, när Mölnlycke Kulturhus firar 25 år, hade utställningen temat Möten.

Under denna konstvandring gjorde vi en insamling för att aktivt hjälpa flyktingar i världen. Insamlingen skedde på individuell och frivillig basis. De 2300 kr vi fick ihop gick oavkortat till UNHCR, FNs flyktingorgan, som ger skydd och nödhjälp till människor på flykt från sina hem.

Öppettider under helgen

  • Konstnärernas ateljéer lördag 3/10 och söndag 4/10 kl. 11-18
  • Utställningen i Nemeshallen, Kulturhuset i Mölnlycke, vernissage fredag 1/10 kl. 18. Lördag 3/10 och söndag 4/10 kl. 11-16

Övriga öppettider för Kulturhuset i Mölnlycke

mån-tors kl. 08.00 – 20.00

fredag kl. 08.00 – 17.00

lördag kl. 11.00 – 15.00

Funktionshinder

Har du funktionshinder och undrar över tillgängligheten i ateljéerna? – Kontakta de konstnärer som du vill besöka och hör hur det ligger till med detta! Nemeshallen är tillgänglig för alla.

Välkomna!

Broschyr för nedladdning Konstvandring 2015

Arr: Härryda Kommuns Konstnärsförening och Kultur Härryda. Konstvandringen utförs med stöd av lokala företagssponsorer, Härryda kommun samt Västra Götalandsregionen i regi av Härryda Kommuns Konstnärsförening.